Yhteiskuntatiedettä ja filosofiaa

Nyt  ilmestyi hyllyyn paljon yhteiskuntatieteen ja filosofian klassikoita:

 • Wallerstein ym: Onko kapitalismilla tulevaisuutta
 • Chomsky: Maailmanvalta vai maailmanloppu
 • Bourdieu: Sosiologian kysymyksiä
 • Eco: Oppineisuuden osoitus
 • Eco: The Open Work
 • Weber: Sociological Writings
 • Bettelheim: Satujen lumous
 • Rosenwald: Storied Lives
 • Taylor: Autenttisuuden etiikka
 • von Wright: Minervan pöllö
 • von Wright: Tiede ja ihmisjärki